Interreg Objednávky a zmluvy
.

Objednávka 01/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Objednávka 02/2016

Vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy

Zmluva o dielo zo dňa 20. 6. 2016

Preklad dokumentácie k projektu Interreg 

Mandátna zmluva 01

Dodávka verejného obstarávania

Objednávka 01/2017

Autobusová doprava 

Objednávka 2/2017

Občerstvenie

Objednávka 3/2017

Vstupné

Objednávka 4/2017

Propagácia

Zmluva o poskytnutí služby 1/2017

Propagácia

Zmluva o poskytovaní služieb 01.06.2017

Propagačný materiál

Prehlásenie o spolupráci

CZ ECAV na Slovensku DK a Mesto Dolný Kubín

Zmluva o vzájomnej spolupráci

CZ ECAV na Slovensku DK a Múzeum P. O. Hviezdoslava v DK

Zmluva o dielo - zhotovenie DVD

Zmluva o dielo - rekonštrukcia a opravy kostola

Zmluva o dielo - rekonštrukcia a opravy kostola / prílohy