Akcie
aktuality na : www.facebook.com/ecavdk/

Posviacka chrámu Božieho

Oficiálne ukončenie projektu - pozvanie

Pozvánka na výlet do Tešínskeho Sliezska

Pozvánka na slávnosť pri 500. výročí pamiatky reformácie

Odhalenie bronzových reliéfov

Srdečne pozývame