Akcie
aktuality na : www.facebook.com/ecavdk/

Informácie o aktuálnom dianí nájdete na našom Facebooku Evanjelický Kubín

Výročie vzniku ČSR, hymny SR a hymny ČR

Mesto Dolný Kubín a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín 

Vás pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky pozývajú 

dňa 19. 12. 2018 o 11.00 hod. do evanjelického kostola a. v. v Dolnom Kubíne na podujatie Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami 

Program: Scénka žiakov ZŠ Janka Matúšku, Príhovor primátora mesta Dolný Kubín a hostí, Výber z tvorby Janka Matúšku - prednáša Mária Ferancová, Oravskí Štúrovci, Janko Matúška nebol sám - prednáša Mgr. Rastislav Stanček, Výber z tvorby Janka Matúšku - prednáša Samuel Poláček, Vznik Československej republiky, príbeh hymien - prednáša Mgr. Matúš Chren, Záverečný vstup: hymna Českej republiky - spieva Dana Bezstarostová zo ZUŠ Pelhřimov a hymna Slovenskej republiky - spieva Ester Hradcová zo ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín, sprevádza Romana Šumská zo ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín. Sprievodné slovo: Andrea Barienčíková, MsKS

Posviacka chrámu Božieho

Oficiálne ukončenie projektu - pozvanie

Pozvánka na výlet do Tešínskeho Sliezska

Pozvánka na slávnosť pri 500. výročí pamiatky reformácie

Odhalenie bronzových reliéfov

Srdečne pozývame