Publikácie projektu
Spoločne putujeme už 500 rokov

CESTY JURAJA TRANOVSKÉHO 

ŚLADAMI JERZEGO TRZANOWSKIEGO

V júni 2018 vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín dvojjazyčnú publikáciu o živote exulanta, teológa, spisovateľa a evanjelického a. v. farára Juraja Tranovského "Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego". Juraj Tranovský je známy najmä vďaka jeho dielu Cithara sanctorum, ktoré dodnes skúmané z pohľadu hudobnej vedy, histórie, teológie, lingvistiky, bibliografie a pod. Žiaľ počet dostupných prác, ktoré dokumentujú jeho životnú púť v kontexte doby, je veľmi málo. Pre spoznanie tejto významnej osobnosti aj našich dejín, sme preto pripravili výnimočnú publikáciu, ktorá bude v priebehu nasledujúceho mesiaca prístupná aj v elektronickej podobe. Vyhotovenie a tlač celého nákladu bolo financované z programu Interreg PL - SK, projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov. Dvojjazyčný text v slovenčine a poľštine je doplnený mnohými fotografiami dobových dokumentov a historických stavieb. Publikácia obsahuje tri kapitoly, ktorých autormi sú: Mgr. Matúš Chren: Po cestách histórie s. 16-35, Mgr. Marcin Gabriś: Po cestách z domoviny s. 36-75, Mgr. Rastislav Stanček: Po cestách tretieho exilu s. 76-139. Úvody napísal Doc. PaeDr. Miloš Kovačka, PhD. a Dr. hab. Wacław Gojniczek. Editorom publikácie a autorom konceptu je Mgr. Rastislav Stanček. Kniha ponúka aj nové poznatky o živote Juraja Tranovského, ktoré verejnosti zostali doposiaľ nepoznané.