Interreg Objednávky a zmluvy
.

Objednávka 01/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Objednávka 02/2016

Vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy

Zmluva o dielo zo dňa 20. 6. 2016

Preklad dokumentácie k projektu Interreg 

Mandátna zmluva 01

Dodávka verejného obstarávania

Objednávka 01/2017

Autobusová doprava 

Objednávka 2/2017

Občerstvenie

Objednávka 3/2017

Vstupné

Objednávka 4/2017

Propagácia

Zmluva o poskytnutí služby 1/2017

Propagácia

Zmluva o poskytovaní služieb 01.06.2017

Propagačný materiál

Prehlásenie o spolupráci

CZ ECAV na Slovensku DK a Mesto Dolný Kubín

Zmluva o vzájomnej spolupráci

CZ ECAV na Slovensku DK a Múzeum P. O. Hviezdoslava v DK

Zmluva o dielo - zhotovenie DVD

Zmluva o dielo - rekonštrukcia a opravy kostola

Zmluva o dielo - rekonštrukcia a opravy kostola / prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb - preklady

Zmluva o poskytnutí služby - manažér publicity

Dohoda o ukončení zmluvy

Zmluva o vzájomnej spolupráci - ZUŠ PMB

Mandátna zmluva - stavebný dozor

Dohoda o ukončení zmluvy

Zmluva o dielo - tlač publikácií

Zmluva o dielo - texty do publikácií

Dodatok ku zmluve o dielo - texty do publikácií

Objednávka - texty a foto do publikácií

Objednávka - občerstvenie

Objednávka - propagačné materiály

Zmluva - Autorizovaný stavebný dozor

Zmluva - manažér publicity

Objednávka - magnetky a letáky

Putovná výstava - dodanie textu a výber foto