Zaujímavé stránky

Facebook Cirkevného zboru

www.facebook.com/ecavdk/

aktuálne oznamy a spravodajstvo

Oficiálna stránka ECAV

www.ecav.sk

Stránka Liptovsko-Oravského seniorátu

www.ecavlos.sk/

Klub Garáž

https://sk-sk.facebook.com/garazklub