Dokumentárny film
Venované 500 výročiu reformácie

Dokumentárny film z našej produkcie mapuje riešenie projektu "Spoločne putujeme už 500 rokov". Predstavuje jednotlivé výstupy projektu, a to rekonštrukciu evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne, históriu cirkvi, vydanie publikácií, spoločenské podujatia a putovnú výstavu. Film je financovaný z programu Interreg PL - SK. Premiéru mal odvysielaním regionálnej televízie TV DK (v dňoch 27. 10. až 1. 11. 2018) a na spoločnom vyhodnotení projektu partnermi so Slovenska a Poľska dňa 27. 10. 2018.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=NgUgO2svHqo&t=158s