Oznamy
aktuality na : www.facebook.com/ecavdk/

Posviacka chrámu Božieho

Nedeľné služby Božie

Počas rekonštrukcie kostola budú služby Božie v Cirkevnom dome (spodná časť námestia)

Cirkevný dom 10:00 hod.

Filiálka Tvrdošín 9:30 hod.


Stredotýždňové služby Božie

ZpS a DSS ul. M. Hattalu

Štvrtok v kaplnke 

na poschodí o 15:00 hod.

Biblické vzdelávanie na fare

Deti 3-11 r. v nedeľu 10:00

Dorast v piatok 16:00

Mládež v piatok 18:30

Ženy v stredu 18:00

Muži v stredu 18:00, miesto sa mení, info: M. Kaučárik 

0905 505 603

Modlitby

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva 2x

- každú sobotu 19:00 hod., miesto podľa rozpisu, zásadne prvá sobota v mesiaci na fare, info: M. Kaučárik 0905 505 603

- pred službami Božími 9:00 hod.

v Cirkevnom dome

Manželstvo

Predmanželská príprava individuálne na fare.

Biblické vzdelávanie manželských párov v priestoroch klubu Garáž pri tematických akciách

Vyučovanie NV na školách

ZŠ Janka Matúšku, ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ Jánoš, Špeciálna ZŠ, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, OA, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická a školy v okresoch Tvrdošín a Námestovo

Vyučovanie konfirmandov na fare počas škr. 2018/2019

I. ročník v stredu 15:00

II. ročník v piatok 16:00

"Nocovačka" na fare - info na vyučovaní