Oznamy
aktuality na : www.facebook.com/ecavdk/

Rozpis Služieb Božích a akcií

1. 12. Prvá adventná nedeľa 10:00 hod.

1. 12. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05

8. 12. Druhá adventná nedeľa 10:00 hod.

8. 12. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05

15. 12. Tretia adventná nedeľa 10:00 hod.

15. 12. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05

22. 12. Štvrtá adventná nedeľa 10:00 hod.

22. 12. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05

24. 12. Štedrovečerné služby Božie 15:00 hod.

24. 12. Štedrovečerné služby Božie 17:00 hod.

25. Prví sviatok Vianočný 10:00 hod.

26. Druhý sviatok Vianočný 10:00 hod.

29. 12. Nedeľa po Vianociach 10:00 hod.

31. 12. Záver občianskeho roka 17:00 hod.

1. 1. Nový rok 10:00 hod.

5. 1. Nedeľa po Novom roku 10:00 hod.

6. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom 10:00 hod.

Nedeľné služby Božie

Dolný Kubín - kostol 10:00 hod.

Tvrdošín - modlitebňa 9:30 hod.


Stredotýždňové služby Božie

ZpS a DSS ul. M. Hattalu

Štvrtok v kaplnke 

na poschodí o 15:00 hod.

Biblické vzdelávanie na fare

Deti 3-11 r. v nedeľu 10:00

Dorast a mládež v piatok 17:30

Ženy v stredu 18:00

Muži v stredu 18:00, miesto sa mení, info: M. Kaučárik 

0905 505 603

Modlitby

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva 2x

- každú sobotu 19:00 hod., miesto podľa rozpisu, info: M. Kaučárik 0905 505 603

- pred službami Božími 9:00 hod.

v kostole

Manželstvo

Predmanželská príprava individuálne na fare.

Biblické vzdelávanie manželských párov v priestoroch klubu Garáž pri tematických akciách

Vyučovanie NV na školách

ZŠ Janka Matúšku, ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ Jánoš, Špeciálna ZŠ, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, OA, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická a školy v okresoch Tvrdošín a Námestovo

Vyučovanie konfirmandov na fare počas škr. 2019/2020

I. ročník v stredu 15:00

II. ročník v piatok 15:00

"Nocovačka" na fare - info na vyučovaní