Oznamy
aktuality na : www.facebook.com/ecavdk/

Rozpis Služieb Božích a akcií

31. 3. Služby Božie 10:00 Kostol

31. 3. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05 Kostol

3. 4. Pôstne večerné Služby Božie 17:00 Kostol

7. 4. Služby Božie 10:00 Kostol

7. 4. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05 Kostol

10. 4. Pôstne večerné Služby Božie 17:00 Kostol

14. 4. Služby Božie 10:00 Kostol

14. 4. Spoveď s Večerou Pánovou 11:05 Kostol

17. 4. Pôstne večerné Služby Božie 17:00 Kostol

18. 4. Zelený štvrtok - Spoveď s Večerou Pánovou 17:00 Kostol

19. 4. Veľký piatok - Spoveď s Večerou Pánovou 8:30 Kostol

19. 4. Veľký piatok - Služby Božie 10:00 Kostol

21. 4. 1. slávnosť veľkonočná - Služby Božie 10:00 Kostol

22. 4. 2. slávnosť veľkonočná - Služby Božie 10:00 Kostol


Nedeľné služby Božie

Dolný Kubín - kostol 10:00 hod.

Tvrdošín - modlitebňa 9:30 hod.


Stredotýždňové služby Božie

ZpS a DSS ul. M. Hattalu

Štvrtok v kaplnke 

na poschodí o 15:00 hod.

Biblické vzdelávanie na fare

Deti 3-11 r. v nedeľu 10:00

Dorast v piatok 16:00

Mládež v piatok 18:30

Ženy v stredu 18:00

Muži v stredu 18:00, miesto sa mení, info: M. Kaučárik 

0905 505 603

Modlitby

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva 2x

- každú sobotu 19:00 hod., miesto podľa rozpisu, info: M. Kaučárik 0905 505 603

- pred službami Božími 9:00 hod.

v kostole

Manželstvo

Predmanželská príprava individuálne na fare.

Biblické vzdelávanie manželských párov v priestoroch klubu Garáž pri tematických akciách

Vyučovanie NV na školách

ZŠ Janka Matúšku, ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ Jánoš, Špeciálna ZŠ, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, OA, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická a školy v okresoch Tvrdošín a Námestovo

Vyučovanie konfirmandov na fare počas škr. 2018/2019

I. ročník v stredu 15:00

II. ročník v piatok 16:00

"Nocovačka" na fare - info na vyučovaní