.
                                                                                    Interreg Podujatia

Srdečne Vás pozývame na ďalšie podujatie v rámci projektu v Interreg. Spoločné stretnutie partnerov projektu je tematicky venované vzájomnému zdieľaniu hodnôt a výročia reformácie.

Srdečne Vás pozývame na podujatie, ktoré je organizované naším partnerským cirkevným zborom ECAV v poľskom Tešíne. Dňa 28. mája 2017 si pripomenieme 308. výročie vymerania pozemku pod stavbu chrámu a posvätenia Ježišovho kostola. Popoludní je sprievodný program. Náš cirkevný zbor objednal autobus, odchod je ráno 6:15 hod. Podujatie je zahrnuté do projektu Interreg - Spolu už putujeme 500. rokov.

Srdečne Vás pozývame na podujatie v rámci projektu Spoločne putujeme už 500 rokov. Projekt je hradený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg Poľsko - Slovensko. Podujatie "Juraj Tranovský" podporuje zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva. Cezhraničné regióny spája osoba evanjelického a. v. kňaza, tvorcu nábožných piesní a teológa Juraja Tranovského, ktorého životný príbeh sa priamo viaže so Sliezkom a Oravou. Jeho tvora je stále živá v piesňach, ktoré spievajú celé generácie od začiatku 17. storočia.