.
                                                                                    Interreg Podujatia

Oficiálne ukončenie projektu - Pozvenie

Program spoločného výletu do Tešínskeho Sliezska dňa 14. 07. 2018

9.00-9.45 Príchod do Bażanowic. Privítanie a stručné informácie o farnosti, návšteva kostola (farár Łukasz Gaś) občerstvenie: káva / čaj / koláče / sendviče

9.45-10.30 cesta do lesného kostola na Równici

10.30-11.30 spoločná bohoslužba - farári: Rastislav Stanček a Łukasz Gaś, stručné informácie o lesných kostoloch v Cieszynskom Sliezsku

12.00-13.30 cesta do filiálky v Hażlach cez Dzięgielów

13.30-15.00 Stručné informácie o kostole, návšteve kostola, obed v obci Hażlach

15.00-15.30 cesta do Tešína cez Marklowice alebo 2. alternatívaZamarski (pobočka)

15.30-16.30 návšteva kostola Ježišovho - múzeum (Marcin Gabryś)

návšteva Evanjelickej cirkevnej školy (pán Władysław Magiera)

16.30-18.00 spoločná prehliadka Cieszyna (so sprievodcom) na hradný vrch alebo výstup z parkoviska cez hradný pivovar, voľno na individuálnu návštevu mesta Cieszyn (tí ktorí už boli na prehliadke Tešína)

18,00 Návrat do Dolného Kubína

V prípade nepriaznivého počasie sa neuskutoční vychádzka do lesného kostola, ale spoločná bohoslužba, krátke biblické úvahy budú v kostole v Bażanowiciach. V ponuke sú potom dve alternatívy - Buď návšteva Tešínskeho múzea, alebo návšteva Múzea Juraja Tranovského v Trzanowiciach - Česká republika (15 km jazdy). Ostatný program je totožný s 1. alternatívou 

Srdečne Vás pozývame na ďalšie podujatie v rámci projektu v Interreg. Spoločné stretnutie partnerov projektu je tematicky venované vzájomnému zdieľaniu hodnôt a výročia reformácie.

Srdečne Vás pozývame na podujatie, ktoré je organizované naším partnerským cirkevným zborom ECAV v poľskom Tešíne. Dňa 28. mája 2017 si pripomenieme 308. výročie vymerania pozemku pod stavbu chrámu a posvätenia Ježišovho kostola. Popoludní je sprievodný program. Náš cirkevný zbor objednal autobus, odchod je ráno 6:15 hod. Podujatie je zahrnuté do projektu Interreg - Spolu už putujeme 500. rokov.

Srdečne Vás pozývame na podujatie v rámci projektu Spoločne putujeme už 500 rokov. Projekt je hradený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg Poľsko - Slovensko. Podujatie "Juraj Tranovský" podporuje zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva. Cezhraničné regióny spája osoba evanjelického a. v. kňaza, tvorcu nábožných piesní a teológa Juraja Tranovského, ktorého životný príbeh sa priamo viaže so Sliezkom a Oravou. Jeho tvora je stále živá v piesňach, ktoré spievajú celé generácie od začiatku 17. storočia.