Základné informácie

10.04.2017

Spoločne putujeme už 500 rokov

Informácie o podpise zmluvy: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=9129